Logopeda

            Zajęcia logopedyczne mają na celu kształtowanie, doskonalenie, korygowanie oraz rozwijanie kompetencji językowych dziecka. Zadaniem logopedy jest rozpoznawanie, diagnozowanie i określanie zaburzeń mowy. Na tej podstawie tworzone są programy terapii logopedycznej, które obejmują wszystkie aspekty mowy. Dostosowane są one do wieku oraz możliwości i zainteresowań poszczególnych uczniów. Zajęcia logopedyczne realizowane są systematycznie, są atrakcyjne oraz motywujące dzieci do działania
i samodzielnego wypowiadania się.

Na zajęciach uczniowie:

  • uczą się właściwej artykulacji poszczególnych głosek
  • poszerzają zasób słownictwa
  • uczą się stosowania poprawnych form gramatycznych
  • rozwijają aktywność werbalną i sprawność komunikowania się
  • utrwalają pisownię zgodna z zasadami ortografii
  • rozwijają myślenie przyczynowo – skutkowe
  • rozwijają percepcję słuchową i wzrokową

 

Agata Gut– logopeda

Poniedziałek – 7.15.– 9.00; 13.15 – 17.00.

Wtorek - 7.15 – 9.00.

Środa - 7.15 – 8.00.

Czwartek - 8.00 - 9:00

Piątek - 7.15 – 9.00.

 

Joanna Łabuszewska-Motyka – logopeda, neurologopeda

Poniedziałek: 7.15. - 8.00.; 11.35. - 13.20 ; 15:15 - 16.00.

Wtorek: 11.35. - 12.20.

Środa: 12.35. - 13.20.

Czwartek: 12.45. - 15.00.

Piątek: 11:35 - 13:20.

SKO 1 Obraz oszczędzanie SKO 2 Obraz oszczędzanie SKO 3 Obraz oszczędzanie SKO 4 Obraz oszczędzanie

Twoja Szkolna

Kasa oszczędności

Uczymy oszczędzania od najmłodszych lat. Zapraszamy po informacje o Szkolnej Kasie Oszczędności

Zdjęcie przedstawiające uczniów

Krótka hisoria

Naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju jest najstarszą szkołą w Rabce. Jej początki sięgają 1835 roku, kiedy to funkcjonowała jako niewielka szkółka parafialna.

Zapraszamy do poznania całej historii naszej szkoły