Historia

Z KART HISTORII 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju jest najstarszą szkołą w Rabce. Jej początki sięgają 1835 roku, kiedy to funkcjonowała jako niewielka szkółka parafialna. Od roku 1875 stała się szkołą pospolitą etatową, czyli utrzymywaną przez włodarzy rabczańskich. Pierwszym nauczycielem w szkole był Wojciech Włodek z Jawiszowic. Sala szkolna mieściła się w lokalu dawnej szkółki parafialnej, w organistówce.

 

1.PNG

 

W roku 1876 liczba uczących się wynosiła 144 i stale wzrastała. Dlatego w roku 1884podjęto próby budowy nowego gmachu szkolnego. Budowa trwała 6 lat i przechodziła różne koleje. Budynek szkolny, w którym znajdowały się dwie sale lekcyjne, mieszkanie dla nauczyciela i pokój na poddaszu oddano do użytku 9 listopada 1890 r.

2

 

Kiedy w 1916 r.szkoła stała się 5-klasową, okazało się, że budynek szkoły nie jest w stanie pomieścić wszystkich uczniów i w związku z tym rozpoczęto naukę na dwie zmiany, wynajmując dodatkowe sale.

3

 

W okresie międzywojennym dobudowano 2 sale. W czasie okupacji szkoła podzieliła los innych szkół wiejskich, a po wyzwoleniu w jej budynku mieściła się siedziba Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Nauka szkolna w tamtym czasie odbywała się w jednym z baraków na Łęgach.W związku ze wzrostem liczby uczniów postanowiono zwrócić właściwy budynek szkolny i dokonać podziału, w wyniku którego powstały dwie szkoły nr 1 na Łęgach i nr 2 w dawnym budynku szkolnym. Miało to miejsce w 1953 r. Kierownikiem szkoły nr 2 został Zygmunt Piechowicz. Szkoła znajdowała się w opłakanym stanie ; brak sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, a i sam budynek był również mocno zniszczony. Do siedmioklasowej szkoły uczęszczało 286 uczniów a Grono Pedagogiczne liczyło 6 osób. W związku z trudną sytuacją lokalową podjęto decyzję o rozbudowie budynku. Na czele Komitetu Rozbudowy stanął Wojciech Sularz. Dużą pomoc w dziele rozbudowy otrzymano od miejscowej ludności, Ministerstwa Oświaty, Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu, Komitetu Odbudowy Stolicy oraz z P.P. „ Arka” w Gdyni. Prace rozpoczęto w maju 1958 roku,w ich wyniku mały, zniszczony budynek szkolny z czterema salkami został zamieniony na nowoczesny gmach. Od 1 września szkoła wzbogaciła się o boisko sportowe. Nadmienić należy, że bardzoduże zasługi w dziele rozbudowy placówki miał ówczesny kierownik Zygmunt Piechowicz.W wyniku reformy szkolnictwa w 1973 roku nasza szkoła stała się siedzibą szkoły zbiorczej. W związku z tym wzrosła liczba uczniów i zrodziło to kolejną potrzebę rozbudowy budynku. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został mgr Marek Oczkowicz, zastępcami: mgr Teresa Jaworska i mgr Jan Mikuta. Filią Zbiorczej Szkoły Gminnej została szkoła w Zarytem, a kierownikiem filii został mgr Antoni Zając. W roku szkolnym 1975/1976 dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został mgr Stanisław Jaworski , natomiast funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 piastowała mgr Marianna Raźna, a zastępcami byli Helena Wciślak i Władysław Gawron. Pani Helena Wciślak od 1981 do 1990 roku pełniła funkcję dyrektora naszej szkoły.

 

4  5

 

NASZA SZKOŁA WSPÓŁCZEŚNIE

 

Od roku 1990 do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora placówki pełni mgr Ewa Chorążak Gacek. W 1999 r. na skutek reformy oświaty szkoła stała się sześcioklasową szkołą podstawową. Uczęszczało do niej od 400 do 700 uczniów , zatrudnionych było od 40 do 50 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli.

W 2005 r.budynek szkoły uzyskał nowy wygląd na skutek odnowienia elewacji zewnętrznej. Przeprowadzono również gruntowy remont instalacji grzewczej, wymienione zostały okna.

 

6

 

W kolejnych latach budynek przechodził szereg gruntownych remontów: W roku 2010 miała miejsce rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej, a w roku 2012 zostały odmalowane wszystkie korytarze.

7

 

Rok 2015 przyniósł kolejne inwestycje modernizacyjne w naszej szkole : kapitalny remont i doposażenie pracowni komputerowej, która posiada dostęp do najnowocześniejszych technologii z zakresu technologii informatycznych, modernizacja posadzek na korytarzach i klatkach schodowych, adaptacja pomieszczeń na szkolną szatnię połączona z kompletnym jej wyposażeniem.

 

8  9

 

W roku 2016 ukończono remont szkolnej biblioteki, która oprócz nowoczesnego wystroju posiada multimedialną czytelnię oraz oddano do użytku kompleks boisk portowych do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego połączony z kompleksem placu zabaw dla najmłodszych.

 

10 11

12

SKO 1 Obraz oszczędzanie SKO 2 Obraz oszczędzanie SKO 3 Obraz oszczędzanie SKO 4 Obraz oszczędzanie

Twoja Szkolna

Kasa oszczędności

Uczymy oszczędzania od najmłodszych lat. Zapraszamy po informacje o Szkolnej Kasie Oszczędności

Zdjęcie przedstawiające uczniów

Krótka hisoria

Naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce–Zdroju jest najstarszą szkołą w Rabce. Jej początki sięgają 1835 roku, kiedy to funkcjonowała jako niewielka szkółkaparafialna.

Zapraszamy do poznania całej historii naszej szkoły