Logo SP2 Rabka

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Orkana
w Rabce-Zdrój


  Szkoła

 

Budynek szkoły

  Nasza szkoła wychowuje ludzi mądrych i odpowiedzialnych, ludzi, którzy będą umieli
odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie.


 Lista kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju
na rok szkolny 2016/2017


ZAWIADOMIENIE

         Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju zawiadamia, że w dniach od 10 - 25.03.2016r.  w  godzinach: 09:00 – 15:00  odbędą  się    zapisy  do  klasy  I  dzieci  7-letnich, urodzonych w 2009r. oraz dzieci 6-letnich, urodzonych w 2010r., których rodzice są zainteresowani wcześniejszym rozpoczęciem przez nich nauki w szkole.
Bez względu na to, gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny należy dokonać zapisu w szkole /w obwodzie, w którym dziecko mieszka/, ze wskazaniem placówki, w której dziecko będzie uczyło się od 1 września 2016r.


 ZASADY REKRUTACJI
DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW,
DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 Załączniki do pobrania:
 Załącznik Nr 0 –  Zasady rekrutacji
 Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej.
 Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do gimnazjum.
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów).
 Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły osób kandydata
                                wspierające rodziców (prawnych opiekunów).

 Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.
 


 ZAWIADOMIENIE

             Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju zawiadamia, że w dniach od 17.03.2016r. do 31.03.2016r. w godzinach od 9.00 – 15.00 odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich urodzonych w 2010r.
Bez względu na to, gdzie dziecko będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, należy dokonać zapisu w szkole /w obwodzie, w którym dziecko mieszka/, ze wskazaniem gdzie będzie uczęszczało od 1 września 2016r.


 ZASADY REKRUTACJI
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 Załączniki do pobrania:
Załącznik Nr 0 - Zasady rekrutacji
Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy
                        wychowania przedszkolnego.
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata.
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz
                         niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem
                        prawnym).
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego
                        przygotowania przedszkolnego.
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o prawie kandydata do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), rodzica (prawnego opiekuna,
                        rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata o
                        zatrudnieniu/ prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej/
                        studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym.
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola/
                       oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ inna forma wychowania
                       przedszkolnego/ szkoły.
Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w pobliżu przedszkola/ oddziału
                       przedszkolnego przy szkole podstawowej/ innej formy wychowania
                       przedszkolnego/ szkoły.
Załącznik Nr 10 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. (Uwaga: składane dopiero po
                         zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego,
                         innej formy wychowania przedszkolnego).
Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim / wsparciem asystenta
                         rodziny.


WIARYGODNA SZKOŁA - CERTYFIKAT


 
ROLA KSIĄŻEK I CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

  O szkole
  Historia
  Patron
  Nauczyciele
  Pedagog
  Rada Rodziców
  Samorząd
  Biblioteka
  Świetlica
  Kółka zainteresowań
  Sport
  Galeria
   Dokumenty
   Statut szkoły
   Zestaw programów
   Program wychowawczy
   Program profilaktyki
   Plan pracy szkoły
   Podręczniki
   Informacje
   Plan lekcji
   Kalendarium
   Osiągnięcia
   Wydarzenia
 Publikacje
   Linki
   


 Karta rowerowa


PODATKU dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce - Zdrój

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 2
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Sądecka 2
tel. 018-267-66-77
email: sp2rabka@poczta.onet.pl

email.gif