Logo SP2 Rabka

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Orkana
w Rabce-Zdrój


  Szkoła

 

Budynek szkoły

  Nasza szkoła wychowuje ludzi mądrych i odpowiedzialnych, ludzi, którzy będą umieli
odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie.


 Wykaz dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej Nr 2
w Rabce-Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

 1. Adamiec Oliwia

 2. Budziak Milena

 3. Chryc Oskar

 4. Domałaczny Gabriela

 5. Domin Daria

 6. Dudek Magdalena

 7. Fryzeł Marlena

 8. Konieczny Zuzanna

 9. Kras Jakub

 10. Kudela Marek

 11. Macuga Małgorzata

 12. Masłowiec Julia

 13. Leśniak Paulina

 14. Patalita Mateusz

 15. Podolska Agnieszka

 16. Potaczek Michał

 17. Sawina Barbara

 18. Skawska Martyna

 19. Świerk Patrycja

 20. Traczyk Wiktoria

 21. Wasilewska Julia

 22. Wawro Kacper

 23. Wójtowicz Jakub

 24. Zapała Bartłomiej

 25. Żółtek Sonia

Rabka-Zdrój, 10.04.2015r.


ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załączniki:

ZASADY REKRUTACJI

Załącznik Nr 1
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej / punkcie przedszkolnym.

Załącznik Nr 2
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego na rok szkolny 20015/2016.

Załącznik Nr 3
Oświadczenie – o wielodzietności rodziny kandydata.

Załącznik Nr 4
Oświadczenie – o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).

Załącznik Nr 5
Oświadczenie – o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Załącznik Nr 6
Oświadczenie – o prawie kandydata do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 7
Oświadczenie – rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu / prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym

Załącznik Nr 8
Oświadczenie – rodzica / opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu sie w systemie stacjonarnym

Załącznik Nr 9
Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego / szkoły

Załącznik Nr 10
Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w pobliżu przedszkola / szkoły / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego / szkoły

Załącznik Nr 11
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka


ZARZĄDZENIE NR 01/2014
W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły


 Liga niepodległościowaPODATKU dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce - Zdrój

  O szkole
  Historia
  Patron
  Nauczyciele
  Pedagog
  Rada Rodziców
  Samorząd
  Biblioteka
  Świetlica
  Kółka zainteresowań
  Sport
  Galeria
   Dokumenty
   Statut szkoły
   Zestaw programów
   Program wychowawczy
   Program profilaktyki
   Plan pracy szkoły
   Wykaz podręczników
   Informacje
   Plan lekcji
   Kalendarium
   Osiągnięcia
   Wydarzenia
 Publikacje
   Linki
   


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 2
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Sądecka 2
tel. 018-267-66-77
email: sp2rabka@poczta.onet.pl

email.gif