Logo SP2 Rabka

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Orkana
w Rabce-Zdrój


  Szkoła

 

Wesołego Alleluja

Niech Zmartwychwstanie Pańskie
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 


Budynek szkoły

  Nasza szkoła wychowuje ludzi mądrych i odpowiedzialnych, ludzi, którzy będą umieli
odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie.


 Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły


Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój
na rok szkolny 2014/ 2015

Załączniki do pobrania:
Zasady rekrutacji

Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego.
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata.
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie – samotne wychowywaniu dziecka oraz niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie – oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują / wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą / studiują lub uczą się w systemie dziennym ALBO jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracuje / wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą / studiuje lub uczy się w systemie dziennym.
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie – rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracuje / wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą / studiuje lub uczy się w systemie dziennym.
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola publicznego / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego / szkoły.
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie – adres zamieszkania kandydata mieści się najbliżej siedziby danego samorządowego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, punktu przedszkolnego.
Załącznik Nr 9 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (Uwaga: składane dopiero po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego).PODATKU dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce - ZdrójKarta rowerowa


"Wiem, co jem" - program edukacyjno-profilaktyczny


  O szkole
  Historia
  Patron
  Nauczyciele
  Pedagog
  Rada Rodziców
  Samorząd
  Biblioteka
  Świetlica
  Kółka zainteresowań
  Sport
  Galeria
   Dokumenty
   Statut szkoły
   Zestaw programów
   Program wychowawczy
   Program profilaktyki
   Plan pracy szkoły
   Wykaz podręczników
   Informacje
   Plan lekcji
   Kalendarium
   Osiągnięcia
   Wydarzenia
 Publikacje
   Linki
   Projekty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Szkoła Podstawowa nr 2
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Sądecka 2
tel. 018-267-66-77
email: sp2rabka@poczta.onet.pl

email.gif