Aktualności - Ogłoszenia

STYPENDIUM BURMISTRZA RABKI-ZDROJU DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW

     Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż w okresie od 06 do 17 czerwca 2022 r. można składać wnioski o stypendium dla uczniów zdolnych. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój, którzy otrzymali:

1. w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającej przyznanie stypendium średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,50 lub

2. tytuł finalisty, laureata w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez kuratorów oświaty lub zajęli od I do III miejsca w w/w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub

3. od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych indywidualnych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe lub osiągnęli od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach drużynowych na szczeblu ogólnopolskim lub

4. od I do III miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

     Wnioski mogą być składane przez:

- dyrektorów szkół,

- samorządy uczniowskie,

- osoby prowadzące pozaszkolne koła zainteresowań,

- rodziców/opiekunów prawnych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia. Proszę o wpisywanie telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK o przyznanie stypendium dla ucznia za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM STYPENDIUM

BURMISTRZ

/-/ mgr Leszek Świder

SKO 1 Obraz oszczędzanie SKO 2 Obraz oszczędzanie SKO 3 Obraz oszczędzanie SKO 4 Obraz oszczędzanie

Twoja Szkolna

Kasa oszczędności

Uczymy oszczędzania od najmłodszych lat. Zapraszamy po informacje o Szkolnej Kasie Oszczędności

Zdjęcie przedstawiające uczniów

Krótka hisoria

Naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju jest najstarszą szkołą w Rabce. Jej początki sięgają 1835 roku, kiedy to funkcjonowała jako niewielka szkółka parafialna.

Zapraszamy do poznania całej historii naszej szkoły