Biblioteka

Biblioteka

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałek – czwartek 8.00 – 14.30

 piątek -  8:00 - 13:30

 

Nauczyciele biblioteki szkolnej:

 

mgr Agata Kubińska
mgr Maria Wawryków


 

 

Biblioteka szkolna powstała prawdopodobnie wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej w Rabce - Zdroju. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dotyczy książki „Szpak. Ptak wiosenny” S. Mstisławskiego z 1951 roku. Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych (realizując program wychowawczy szkoły), zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują konkursy, przygotowują gazetki, wystawki, apele, kiermasze, uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami i rodzicami uczniów, bibliotekami z innych szkół. Prezentujemy zbiory biblioteczne oraz podpowiadamy, jak najefektywniej je wykorzystywać. Informujemy o nowościach książkowych i wybranych publikacjach prasy pedagogicznej oraz zachęcamy do czytania ciekawych pozycji. Zbiory i czytelnictwo popularyzujemy poprzez wystawy, imprezy czytelnicze: pasowanie na czytelnika, konkursy.

 

Regulamin biblioteki:

 

 1.  Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

 2. Wypożyczoną książkę trzeba szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie trzy książki, w tym jedną z wykazu lektur języka polskiego.

 4. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie do dwóch tygodni. Czytelnik przed upływem terminu może prosić o jego przedłużenie.

 5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

 6. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody bibliotekarza.

 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić lub ofiarować inną (po uzgodnieni

 

Wypożyczalnia:

Wypożyczalnia to przestronne pomieszczenie z wolnym dostępem do półek.

 

 

 

 

Czytelnia

Czytelnia to sala z 16 miejscami czytelniczymi, 4 komputerami z dostępem do Internetu, bogatym księgozbiorem podręcznym i czasopismami. Znajduje się tutaj literatura fachowa dla nauczycieli i rodziców (metodyczna, pedagogiczna i psychologiczna). W czytelni można odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji, korzystając z czasopism, słowników i encyklopedii.

Regulamin czytelni:

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.

 2. Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma i w zmienionym obuwiu.

 3. Plecaki trzeba zostawić przed wejściem w wyznaczonym miejscu.

 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 5. Korzystający z czytelni powinien wpisać się do "księgi obecności".

 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 7. Z księgozbioru i czasopism należy korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.

 8. Czasopisma powinno się odnieść na ustalone miejsca.

 9. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

 10. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o książki i czasopisma, z których korzysta.

 11. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.

 

Zbiory

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Od kilku lat zbiory opracowywane są z wykorzystaniem programu komputerowego MOL, dzięki czemu istnieje możliwość szybkiego wyszukania potrzebnych pozycji książkowych. Jest opracowywany w systemie MOL.
Czytelnikom oferujemy:
• księgozbiór liczący około 13 tys. woluminów
• zbiór 120 kaset wideo, 30 płyt CD/DVD, 15 encyklopedii i programów multimedialnych
• czasopisma dla uczniów i nauczycieli
• dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Program Wychowawczy, Szczegółowy Plan
   Rozwoju, Wewnątrzszkolny System Oceniania)
• bogaty zbiór materiałów repertuarowych na różne uroczystości szkolne.

 

Aktyw Biblioteczny

Od kilku lat działa w bibliotece aktyw, do którego należą uczniowie klas IV-VI naszej szkoły. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, rozbudzanie czytelnictwa. Dzięki pracy w grupie uczniowie uczą się współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, koleżeństwa. Uczniowie pomagają w takich pracach bibliotekarskich jak:
• oprawa książek w folię,
• naprawa książek starych i zniszczonych,
• pomoc w wypożyczaniu książek
• pomoc w utrzymaniu porządku na półkach w wypożyczalni i czytelni.

 

Multimedialne Centrum Informacyjne

W 2007 roku, w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Multimedialne Centrum Informacji w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy cztery nowe komputery z monitorami i sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. Centrum posiada dostęp do Internetu monitorowany przez program Cenzor, który blokuje dostęp do stron niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży. Multimedialne Centrum Informacyjne służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom jako źródło wiedzy i informacji. Jest multimedialną pracownią, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, w tym do korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do lekcji oraz rozwijania własnych zainteresowań. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych i innych materiałów medialnych.

 

Regulamin MCI:

 1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 2. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.

 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (data, nazwisko, imię, klasa).

 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

 5. Z encyklopedii multimedialnych i słowników zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają na miejscu.

 6. Nie wolno wgrywać własnych programów, usuwać zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.

 7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.

 9. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

 

  

SKO 1 Obraz oszczędzanie SKO 2 Obraz oszczędzanie SKO 3 Obraz oszczędzanie SKO 4 Obraz oszczędzanie

Twoja Szkolna

Kasa oszczędności

Uczymy oszczędzania od najmłodszych lat. Zapraszamy po informacje o Szkolnej Kasie Oszczędności

Zdjęcie przedstawiające uczniów

Krótka hisoria

Naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju jest najstarszą szkołą w Rabce. Jej początki sięgają 1835 roku, kiedy to funkcjonowała jako niewielka szkółka parafialna.

Zapraszamy do poznania całej historii naszej szkoły