Publikacje

Załączniki:
Agnieszka Janicka[Motywowanie uczniów do nauki]20 kB
Agnieszka Janicka[ Zadania dla klasy 4]34 kB
Joanna Kudela[ „Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole” ]52 kB
Maria Wawryków[ ROLA KSIĄŻEK I CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY]2840 kB
Joanna Kudela Joanna Wójcikiewicz[ Partnerstwo warunkiem zapobiegania zachowaniom niepożądanym u uczniów ]125 kB
Joanna Wójcikiewicz[ Scenariusz projektu edukacyjnego p.t.: „LIGA NIEPODLEGŁOŚCIOWA”]384 kB
Agata Zółtek[ Dyskalkulia, jej rodzaje i zasady reedukacji]46 kB
Bogusława Paciga[ Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową]94 kB
Elżbieta Nutta[Muzyka – jednym z elementów wszechstronnego rozwoju dziecka]89 kB
Elżbieta Nutta[ Ogólne właściwości psychiczne dziecka w młodszym wieku szkolnym]52 kB
Elżbieta Nutta[ Ruch podstawową formą działalności dziecka w młodszym wieku szkolnym]48 kB
Elżbieta Nutta[Zabawa w życiu dziecka]50 kB
Elżbieta Nutta[ Zabawy rytmiczne sprzyjającą formą poznawania wybranych elementów dzieła muzycznego przez dziecko w młodszym wieku szkolnym]58 kB
Elżbieta Nutta[ SPOSOBY POJMOWANIA WARTOŚCI]147 kB
Agnieszka Rapacz-Sutor[Sutor Sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi wśród nauczycieli]62 kB
Agnieszka Rapacz-Sutor[ Dziecko w młodszym wieku szkolnym- charakterystyka ogólna]46 kB
Elżbieta Nutta, Agnieszka Rapacz-Sutor[ Agnieszka Rapacz-Sutor 30 rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektu]47 kB
Katarzyna Patalita[ Zbiór zadań przygotowujących do sprawdzianu po klasie 6]57 kB
Katarzyna Patalita[ Zbiór zadań przygotowujących do sprawdzianu po klasie 6 - Standard III - ROZUMOWANIE]364 kB
Katarzyna Patalita[ Zbiór zadań przygotowujących do sprawdzianu po klasie 6 - Standard V - WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE]327 kB
Katarzyna Patalita[Mnożenie na palcach]44 kB
Katarzyna Patalita[Charakterystyczne symptomy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki]19 kB
Maria Miśkowiec[ Czy należy karać dziecko z objawami ADHD]30 kB
Maria Miśkowiec[ Jak nauczyciel powinien pracować z dzieckiem z objawami ADHD]56 kB
Maria Miśkowiec[ Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową]34 kB
Mariola Filas[Metoda ośrodków pracy, jako jeden ze sposobów skutecznego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego w pedagogice specjalnej.]58 kB
Mariola Filas[ Dziecko niepełnosprawne w szkole podstawowej.]47 kB
Mariola Filas[Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?]36 kB
Mariola Filas[Praca dydaktyczno-wychowawcza z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.]83 kB
Jolanta Biedrończyk[ Charakterystyka wybranych metod pracy z uczniem głębiej upośledzonym umysłowo. ]64 kB
Jolanta Biedrończyk[Miesięczne sprawdziany z matematyki dla klasy I]38 kB
Bożena Sarka[Metoda ruchu rozwijającego Weronniki Sherborne.]28 kB
B. Sarka M. Tatoń[Metoda Paula i Gail Denisona - KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA.]31 kB
Bożena Sarka[ Integracja i płynące z niej korzyści. ]33 kB
Bożena Sarka[ Etapy rozwoju rysunkowego dziecka]55 kB
Małgorzata Tatoń[Agresywność u dzieci.]33 kB
Małgorzata Tatoń[Dysleksja jej przyczyny oraz sposoby rozpoznawania.]66 kB
Małgorzata Tatoń[ Dziecko zahamowane emocjonalnie - jak mu pomóc?]29 kB
Małgorzata Tatoń[Rola rodziny w rozwoju osobowości dziecka.]32 kB
Małgorzata Tatoń[Współpraca szkoły z rodzicami.]27 kB
Małgorzata Tatoń[ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.]236 kB
Małgorzata Tatoń[ Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych w klasie drugiej]34 kB
Małgorzata Tatoń[ Scenariusz apelu poświęconego 130 rocznicy urodzin patrona szkoły Władysława Orkana.]38 kB
Małgorzata Tatoń[ Scenariusz przedstawienia pt. "Witamy Pana Jezusa" przeprowadzonych w klasie II.]46 kB
Małgorzata Tatoń[ Scenariusz inscenizacji z elementami improwizacji muzycznej, słownej i ruchowej dla klas I-III.]31 kB
Zdzisława Kubik[Mój ulubiony święty]29 kB
Zdzisława Kubik[Poznajemy swoich Świętych Patronów - scenariusz zajęć]48 kB
Zdzisława Kubik[ Rola rodziców w wychowaniu religijnym dziecka]74 kB
Małgorzata Róg[Inscenizacja „Podróż za jeden uśmiech” ]87 kB
Małgorzata Róg[ Ja to wiem ja to umiem - regulamin konkursu ]32 kB
Małgorzata Róg[ Ja to wiem ja to umiem - test 1]51 kB
Małgorzata Róg[ Ja to wiem ja to umiem - test 2]49 kB
Małgorzata Róg[Ja to wiem ja to umiem - pytania konkursowe]104 kB
Małgorzata Róg[ Scenariusz widowiska słowno - muzycznego przygotowanego na pierwszą rocznice śmierci Jana Pawła II "WSPOMNIENIE O JAN PAWLE II"]57 kB
Małgorzata Róg[Edukacja regionalna w klasach młodszych.]38 kB
Małgorzata Róg[Konkurs BRD w klasach 1-3. ]79 kB
Małgorzata Róg[ Scenariusz zajęć - Chcę być wzorowym pieszym i rowerzystą.]184 kB
Małgorzata Róg[Scenariusz zajęć - Porównujemy wygląd naszej miejscowości dawniej i dziś.]51 kB
Małgorzata Róg[ Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.]33 kB
Małgorzata Róg[Scenariusz widowiska – Wigilijny Dzień.]66 kB
Małgorzata Róg[Scenariusz zajęć - Poznajemy zwierzęta leśne.]50 kB
Małgorzata Róg[Karta pracy do scenariusza zajęć - Poznajemy zwierzęta leśne.]54 kB
Małgorzata Róg[Maria Kownacka.]49 kB
Barbara Dziudziek[Doskonalenie nauki czytania]162 kB
Zuzanna Macioł[ Umiejętność pracy z tekstem jako podstawa kształcenia i samokształcenia]180 kB
Zuzanna Macioł[Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.]145 kB
Zuzanna Macioł[Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie badań własnych.]266 kB
Zuzanna Macioł[Zaburzenia osobowości.]45 kB
SKO 1 Obraz oszczędzanie SKO 2 Obraz oszczędzanie SKO 3 Obraz oszczędzanie SKO 4 Obraz oszczędzanie

Twoja Szkolna

Kasa oszczędności

Uczymy oszczędzania od najmłodszych lat. Zapraszamy po informacje o Szkolnej Kasie Oszczędności

Zdjęcie przedstawiające uczniów

Krótka hisoria

Naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju jest najstarszą szkołą w Rabce. Jej początki sięgają 1835 roku, kiedy to funkcjonowała jako niewielka szkółka parafialna.

Zapraszamy do poznania całej historii naszej szkoły